15 Haziran 2015 Pazartesi

“Abla”, Kryon İstanbul Semineri 2. Günü bant kaydını da, şifacı eğitmen Filiz Baştüzel çevirisiyle, yine hiç yorumsuz, yayına koyar:


Kryon İstanbul Semineri, 12 Nisan 2015 Pazar, Mini Kanal Seansı Çevirisi:

Merhaba Sevgililer,

Ben manyetik hizmetten Kryon. Daha sonra benim sesimi dinleyecek olanlar, burada şimdi vuku bulan öğretiyi bilemeyecekler. Bu çok yoğun/derin bir fikir. Bir birey olarak insanoğlu, kendi hayatını yönetmeye muktedir olabilecek. Sadece kendini değil, kendi başına gelen şeylerle ilgili eşzamanlılığı da kontrol edebilecekler. Bu, Yeni Enerjinin, hızlandırılmış bir parçasıdır. Ancak, ancak bunu dinleyenler ve odada bulunanlar prensibi uzunca bir süredir kullanıyorlar (kullanıyor olacaklar).

Burada olanları kutlamak istiyorum ve de dinleyenleri. Bu ileri derecedeki kavramları, kendi çalışmalarında, uzunca bir süreden beridir kullandıkları için kutluyorum. Şifacı, tam olarak, neyi iyileştirmediğini bilir. Enerjiyi değiştirirler. Böylece karşılarındaki kişinin kendini şifalandırmasını sağlarlar. Dolayısıyla şunu bilirler ki, insanın bilinci, kendi hayatını şifalandırabilir. Bu inançtır (inanmakla alakalıdır). Yani şifacılar da diyebilirsiniz onlara, ya da inanç uzmanlarımız olarak da isimlendirebilirsiniz onları. Ama bu (iş göründüğünden) daha da fazlasıdır. Daha da fazla karmaşıktır.

Sevgililer sağduyu (aklıselim) ile anlaşılan şudur ki; bu Yeni Enerjide yapmak istediğiniz her şey, sadece sizin ellerinizdedir, başka kimsenin değil. Hatta kanallık seansı, hatta bir okuyucu’dan alınan tavsiyeler, o ne derse desin inanılmadıkça, hiçbir işe yaramaz. Bir insan bir şeye tamamen inandığında, bedenindeki hücresel yapı bile değişir. Beden dinlemektedir. Her zaman onlara gönderdiğiniz mesajları bilir. Bunun ispatı asırlardır mevcuttur.

Bazılarınızın homeopaty diye adlandırdığınız, eski bir sistem var. Bu onun her zamanki ismi değil. Bu onun yeni adı. Sadece birkaç bin yıldır sizinle. Ama prensip şudur: Bedeninize neye ihtiyacınız olduğuyla ilgili bir mesaj veriyorsunuz, çok küçük kimyasal parçayı içeren.  Bu, sizin bedeninizde kimyasal bir reaksiyon göstermekten çok uzak minicik bir parça. Tıp bilimi diyecektir ki homeopaty remedyleri bedenin kimyasını etkilemekten çok uzaktır, çünkü alınan parça milyarda bir gibi çok miniktir. Ama binlerce kişi bundan faydalanmaktadır. Siz bunun bir gizem olduğunu düşünebilirsiniz. Belki de bunun bir mucize olduğunu bile…  Eskiler bunu uzunca bir süredir yapmaktadır, sizler bunu homeopaty diye adlandırmadan çok önce. Bu fikir binlerce yıl kadar eskidir. Bedeninizin içinde olanla temasa geçin.  Sadece ona bir sinyal gönderin, çok minik minik bir parçanın içinde. Beden ne istediğinizi anlayacak. Ve beden işin geri kalanını halledecektir. Bu işe yarayan bir şeydir. Bunun işe yaradığını siz de biliyorsunuz. Size şimdi açıkladım, bu doğuştan/fıtri/Allah vergisi olan bir şey. Size söyledim, sizin bedeninizin biyolojisinde muhteşem olan şey şudur, o dinliyor. Bilmek istiyor. Ve siz patronsunuz. Şimdi. Hayal gücünüzü esnetmek çok mu fazla geliyor? Bilinçli homeopaty yapabilirsiniz. Yeni Enerjide, fiziksel ilaç, o minik parça olmadan.  Kendi enerjiniz, düşüncelerinizin enerjisi, akaşınızın enerjisi sizin bedeninizde aynı şekilde çalışmaya başlayabilir.

Bunun da ötesinde, şansınızı da şekillendirebilirsiniz, mesela sizin deyişinizle, sezgi ile doğru zamanda doğru yerde olarak. Hatta bunun ispatı bile var. Ben kimlerin burada olduğunu biliyorum, gerçekten biliyorum. Bazılarınız bugün buraya geleceğinizi bilmiyordunuz. Veya dün. Son anda yapılan bir seçimle, eşzamanlılıkla yapılan seçimle, buraya geldiniz. Ve işte buradasınız. Doğru zamanda doğru yerde. Duymak için tasarlandığınız şeyleri duymak üzere. Sonsuza kadar hayatınızı şifalandırmak ve değiştirmek üzere. Çünkü hepsi, burada olmakla ilgili sezginizi onurlandırdığınız için gerçekleşti.

Kim olduğumu biliyorsunuz, sizlere konuşuyorum, bu sizlerin başına geldi. Sevgili İnsanoğlu, kontrol, o kadar sizin ellerinizdeki.  Size olanlar ve sağlığınızda ilgili her şey sizin elinizde.  Ve siz bunu bilmiyorsunuz.  Gezegendeki yeni öğreti bu, ama bu aslında bir o kadar da eski. Bunu size ilk kez bu gezegendeki üstatlar söylediler. “Nasıl düşündüğünüz, sizin hayatınızı değiştirir (etkiler) ”. Ve bu sevgiyle başladı.  Bu sizin insan olarak inkâr edemeyeceğiniz bir duygu. Ve bu sizinle nasıl çalışıyor? Bu sadece bir başlangıç. Yapılacak işler var. Çünkü bilincin fiziği var.

Bu akşamki kanallık sırasında size bir sonraki adımı anlatacağım. Buradaki yaşlı ruhun sonrasında neler yapabileceğiyle ilgili. Bu bir yapılacaklar listesi değil, kim olduğunuzu fark etmenizi sağlayacak, hayatınızı değiştirecek bir kavramlar listesi. Hatta zorlukları da görmenizi sağlayacağız. Yaşlı bir ruhun sorumluluğunu…

Biz insanlığa âşığız. Çünkü problemle uğraşmaya ve çözmeye başlıyorsunuz. Alçak insanlık bilincinden, söylediklerimize uyarak, bunu yükseltiyorsunuz. Eşzamanlıkla… Sonunda bunun bir adı olacak. Tepedeki şehrin metaforu, Dünya’ya barışı getirecek.

Devam edin… Devam edin…

Ve de öyledir.

 

Kryon İstanbul Semineri, 12 Nisan 2015 Pazar, Üstatların Dönüşü başlıklı Kanal Seansı Çevirisi:

Merhaba sevgililer, ben manyetik hizmetten Kryon.

Bu akşamki mesaj, uzun bir mesaj olmayacak. Ama sizinle tartışmak istediğim çok somut/derin enerjiler var. Bunu yapmadan önce… Bu binada meleksi olan bir grup var. Bazılarınız bunu biliyorlar. O nedenle burada, bir enerji var. O hissedebileceğiniz bir enerjidir. Odaya girdiğinizde onun farkını hissettiniz.  Burada olan şeyi tarif etmek zor.  Eğer meleksi deseydim anlar mıydınız? Belki… Eğer size ondan daha fazlası deseydim, anlar mıydınız? Evet öyledir.

Size şunu sormama müsaade edin. Sizin perdenin öte tarafında olan bizler hakkındaki sezginiz/algınız nedir? Perdenin öte tarafında olanları insanlıktan ayrı olarak mı düşünüyorsunuz. Yoksa onları birbiriyle bağlantılı olarak mı görüyorsunuz? Onlar birbiriyle bağlantılıdır. Tanrı sizin içinizde. Sizler Yaratıcı Kaynağın uzantılarısınız. Bunu biliyor muydunuz? Yaratıcı Kaynağın uzantısı. Bu sizin bir aile olduğunuz anlamına gelir. Ve aile önemlidir. Her şey kadar önemlidir. Bu binada bulunan grup, bu toprakların eskilerini içeriyor. Size bakıyorlar ve tebrik ediyorlar. Sevdiğiniz ve kaybettiğiniz bazı ruhlar, bir derece buradalar. Ve onları hissedebilirsiniz. Çok şiddetli, çok derin. Burada neler olduğu...  Rüzgâr esiyor sevgililer. Sizin için yeni enerjilerle dolu. Galaksi sizin farkınızda.

Size bir şey söylemek istiyorum. Bu gezegendeki spiritüel olan neredeyse tüm doktrinler, şimdi şu anda olanlar hakkında bilgi içeriyorlar. Bazıları, son zamanlardakiler dediler ki, geri dönen üstatlar olacak. Onları tekrar göreceksiniz dediler. Bazı yerliler yaratımın geri döndüğünden bahsettiler. Döngünün tamamlanması için… Bazı eskiler kendi tanrılarından, onların geri geleceklerinden bahsettiler. Günün birinde gerçek formda geri geleceklerini söylediler. Günün birinde onların Dünya üzerinde yürüyeceklerini söylediler. Bu, Dünya için çok bilinen bir ipucu. Şu anda gezegende üstatlarının geri dönüşünü bekleyen çok fazla kişi var. Gözlerine bakıp onlara hoş geldin yeniden, seni özledik demeyi bekleyenler var. Bu nedenle de yükselmiş bir gezegenden bahsediliyor. Daha önceki zamanlara benzemeyen bir zaman. Ve benim haklı olduğumu biliyorsunuz, bu birçok yerde birçok şekilde yazılmıştı.   Uyanış Zamanı…

Sevgililer Ruh sizinle hep bir bilmecelerle/bulmacalar aracılığıyla konuşur. Metaforlarla konuşur. Eğer herhangi bir sistemdeki metinlere bakacak olursanız, ruhtan gelen eski yazılara bakarsanız, meleklerin bildirdikleri, genellikle metafor halinde yazılır. Bunun bir nedeni var. Çünkü sizler lineer (doğrusal) şekilde yazarsınız ve lineer bir şekilde okursunuz.  Lineer bir şekilde anlar ve inanırsınız. Bir kelime arkasından başka bir kelime gelir. Bir düşünce arkasından başka bir düşünce. Ama Ruh öyle değildir. Kaynağın merkezinden gelen mesajlar, çok boyutlu ve çok güzel mesajlar olarak gelir. Geçmişte bunlar insanlara bilmece ve çözülmesi gereken bulmacalar şeklinde verildi. Pek çoğunda metaforlar vardı. Sadece son yıllarda, son 100 yıl kadar geriye dönük olanlarda Ruh sizinle doğrudan bir şekilde konuşmaya başladı, tam da şu an duyduğunuz gibi. Bazen benim partnerim gelmekte olan bilgiyle ilgili kendini çok fazla dolup taşmış hissediyor. Onun güzelliğini hissediyor, onun bütünlüğünü hissediyor. Onun kesinliğini, doğruluğunu hissediyor. Ve ne kadar derin olduğunu. Sevgili eski ruhlar,  yapılacak işleriniz var. Bundan sonra olacaklarla ilgili.

Ben daha önce hiç üzerinde konuşmadığım bir şeyle bunun ucunu bağlamak istiyorum şimdi. Eğer doğruysa; bu gezegendeki Yaratım hikâyesinin başka bir yükselmiş gezegenden geldiği doğruysa. Bu demektir ki, onlar başından beri buradaydılar. Bazen kendilerini sizlere gösteriyorlar. Hatta meleksi olarak da görünebilirler. Sizin, içinden geçmekte olduğunuz bir yerden geliyorlar aynen sizin şu anda geçmekte olduğunuz şeyler gibi. Yüzbinlerce, milyonlarca yıl evrim yaşadılar sizin yaşamadığınız. Öyle bir duruma geldiler ki sizin gezegeninizde tohum attılar ve kelimenin tam manasıyla Yaratıcı Kaynağın bir parçası olarak…

Size bir şey soracağım, bunu keşfedip keşfetmediğiniz konusunda. İçinizde Tanrı olsaydı ve spiritüel olarak gelişmeye, yükselmeye başlasaydınız, öyle bir zaman gelecekti ki sizler yaratıcının içinde eriyecektiniz. Bu çok uzak olabilir. Ama tasarım bu, böyle dizayn edilmiş.  Siz Yaratıcı Kaynak haline geliyorsunuz. Hedef insanlık değil, yükselmiş bir gezegendir. Bu sizi tohumlayan şey, bu sizin yaratım hikâyeniz. Onlar başından beri buradalar. Zaman kapsüllerini kurdular. Çok özel bir şey için. Galaksinin çeşitli yerlerinden size gelmekte olan bilgilerden bahsettik. Çünkü siz 2012 eşiğini geçtiniz. Üzerinden sadece 3 yıl geçti. Bu yıllardan bir tanesi sayılmadı bile. Siz sadece ikinci yıldasınız. Gidilecek çok yolunuz var. Ama başladınız. Bu herkes tarafından biliniyor. Bu gezegen, ışığın içine doğru hareket ediyor.

Şimdi size söyleyeceklerime hazır olun. Üstatların ve tanrıların dönüşüyle ilgili olan bu ortak bilgi, pek çok inanç sisteminde mevcuttur. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum.  Onlar zaten buradalar. Hepsi buradalar. Bu çoktan oldu. Ama düşündüğünüz gibi değil. Siz insanlar olarak arıyorsunuz veya meleksi varlıklar…  Sağduyu/Ortak Akıl enerjisini aramaya başlayın. Ki o, sağduyu enerjisi, geri dönmüş üstatlar tarafından, bu gezegenin kristal ızgarasının üzerine, zaman kapsülleri aracılığıyla yerleştirilmiştir. Zaman kapsülleri siz eşiği geçene kadar aktive olmadılar. Kehanetler diyordu ki, o (eşik) yükselen bir gezegenin başlangıcı olacaktır. Üstatların dönmesi gerekliydi. Ama etten ve kandan değil. Konuşmak için onların gözlerine bakabileceğiz şekilde değil. Şimdi size yeniden soruyorum: Burada olanın kim olduğunu düşünüyorsunuz? Burada sizin kim olduğunuzu bilen bir grup var. Eğer duyabilseydiniz onlar size şarkı söylüyor olurlardı. Kalbinizle ilgili olan şarkıyı söylerlerdi.  Benim haklı olduğumu bilirdiniz. Çünkü onlar size zaman kapsülleri tarafından getirildiler, üstatların özlerini taşıyorlar. O sağduyunun (ortak aklın) noktalarını birleştirin. Sizlere yıllar önce ufak bilgi parçaları vermiştik. Ve o zamana ulaşınca tam olarak anlayacaktınız neler olduğunu. Bunu duyup şüphe duyanlar olacak… (Kahkaha) Bu mümkün olamaz. Benimle 50 yıl sonra konuşun. Ve neler olduğunu izleyin. 25 yıl önce geldim, size bilgi verdim ve o zaman bu bilgiler imkânsız gibi görünüyordu. 3. Dünya Savaşı olmayacak. Armageddon olmayacak. Bunların tümü bazılarınızın olmasını beklediği şeylerdi.   Kehanetler medeniyetin sonuna işaret ediyordu. Size böyle olmayacağını söyledik. Bu demektir ki, eski kehanetlerin hepsi kaybolup gitti. Ama siz gene de onlara geri dönmeye çalıştınız, peki sonrasında neler olacak diye. Sevgililer hikâye artık değişti. Kehanetler gerçekleşmedi. Siz değiştirdiniz.

Şimdi size yeni kehanetleri veriyorum. Üstatlar ufak ufak geri döndüler. Bu gezegende beklediğiniz enerji yükselmeye başladı. Bu gezegenin ezoterik ızgaraları, geçmişin üstatlarından enerji desteği almaktadır. Bunu isteyen eski ruhlara geçiriliyor bu enerji.  Bunu isteyenlere. Buna inanmaya niyetli olanlara. Gerçekliğini görmeye niyetli olanlara.  Bu sadece bir başlangıç.

Dün size mesajlar verdim.  Eskiler hakkında, sizin eskide kim olduğunuz hakkında. Belki de bu nedenle buradan mutlu çıktınız. Bu iyi haber dediniz. Şimdi size hikâyenin geri kalan kısmını anlatacağım. İş başlıyor sevgililer. Şimdi iş başlıyor. Bu gezegenin üstatlarının kendilerini tekrardan buraya geri getirmelerinin bir tek nedeni var. Böylece onların bilinçliliğini kendinizinmiş gibi alıp sahipleneceksiniz. Sizler yeni bir üstatlık sistemine giriyorsunuz. Çok yavaş bir şekilde. Üstatların niteliklerini yavaş yavaş sahiplenmeniz sizden bekleniyor. Dramatik olanlarını değil. Etrafta dolaşıp insanları şifalandırma şeklinde olan özelliklerini değil. Zor olanlarını. En büyük olanlarını. Şefkat… Onlar gibi olmayı öğrenmeniz gerekiyor. İşte iş burada başlıyor.

Aynı zamanda size bir soru soracağım. Kişisel bir soru, benden size. Sevmediğiniz insanlar hakkında nasıl hissediyorsunuz? Sizlerden sevmediğiniz birisini gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum. Hemen insan beyniniz size onları neden sevmediğinizi söyleyecek. Onu bir kenara bırakmanızı istiyorum. Bu zor olacaktır. Üstatlar beyaz ışıkla gelirler. Şimdiye kadar gördüğünüz en saf beyaz ışıkla. Ve size bunu geçirirler, sizinle bunu paylaşırlar. Size şunu soracağım. Siz çevrenizdekilere ne renk bir ışık geri yansıtıyorsunuz. Sevmediğiniz kim?  Onları şimdi hayalinizde canlandırmanızı istiyorum. Niye sevmediğinizi değil. Ben onları bir kişi olarak hayalinizde canlandırmanızı istiyorum. Onların ışığını sizin ışığınız gibi görmenizi istiyorum. Onların daha önce ne yaptıklarının veya neye inandıklarının da hiç bir önemi yok. Gerçekten öyle değil mi?  Onların ailelerini görüyor musunuz? Bu gezegende yaşamış olan üstatlar herkesi ailelerinden biri gibi görmüşlerdir. Ya siz? Ya siz? Kalbinizi katılaştırmak sizler için ne kadar kolay. Hangi paradigmaya alışıksınız? Sokakta bir mültecinin yanından geçerken, gözlerini ona çeviriyor musunuz? Çok mu dert? Empatiniz var mı? Onların da içindeki beyaz ışığı görebiliyor musunuz, yoksa farklı mı? Bunlar zor sorular. Hayatınızı yeni bir paradigma içerisinde yaşamak üzeresiniz. Üstatların şefkati, eğer izin verirseniz sizin içinize akacak.  Hangi grup insanla birlikte olmak istemiyorsunuz?  Bunlar zor sorular çünkü siz bazılarıyla beraber olmak istemiyorsunuz. Belki sizin inandıklarınıza inanmıyorlar, ya da sizin asla yapmayacağınız şeyleri yapıyor bunlar. Belki de onların bilinci çok düşük standartlarda. Onların aile olduğunu fark ettiniz mi? Onların da içinde beyaz ışık olduğunu biliyor musunuz?

Şefkat gerçekten ne işe yarar biliyor musunuz? Bu çevrenizdekiler için davet eden enerjidir. Sizin elinizi tutmaları sizin içinizdeki Tanrının elini tutmalarıdır. Sizin eski bir ruh olarak, bu gezegenin üstatlarına karşı sorumluluğunuz var. Sizler bu enerjinin aktığı kişilersiniz. Bu enerjiyle ne yapacaksınız? Özel olduğunuzu bilmek güzel değil mi? Ama bu sorumluluk denen bir şeyle gelir. Bu öyle bir sorumluluk ki siz bunu talep ettiniz ve bunu beklediniz. Hayatlar boyunca sizi dinledim. Ellerinizi dua için birleştirdiniz. Ne zaman, dediniz, ne zaman daha iyiye gidecek? Neden bu şekilde oluyor? Neden bu kadar adaletsizlik (haksızlık)? İşte şimdi buradasınız. Ve her şey farklı.

Bu sizin beklemekte olduğunuz şey. Bu başlangıç. Ama bu sizin bekleyip durduğunuz şey. Önünüzde zor bir iş var. Diyor ki, sizin ışığınızın eşit bir şekilde dağılması gerekiyor. Yani karşılaştığınız herkeste Tanrının ışığını göreceksiniz. Sevmediklerinizde de, beraber olmak istemediklerinizde de, size bir şey yapmış olanlarda, size ihanet etmiş olanlarda bile.  Hatta belki zarar vermiş olanlar. Onlarda da o ışıktan var. Sizler insanlığın köprüsüsünüz.  Sizler bu enerjiyi zaman kapsüllerinden alan o kişileriniz. 5 çift aktive oldu. Toplamda onlardan 12 adet var. Daha fazla çift aktive oldukça, daha fazla sorumluluk hissedeceksiniz.  Bunlar sizin istediğiniz her şey, işte bu sizin istediğiniz şey.

Sevgililer, ben içsel olarak rahatlamanızı gevşemenizi istiyorum. Sezgi size, şefkatin sizde nasıl çalışması gerektiğini gösterecek. Hepiniz birbirinizden çok farklısınız. Hepiniz kendinize has eşsiz yollarda rehber olarak yürüyorsunuz. Ve her biriniz birbirinizden farklı şekilde algılayacak bu mesajımı.  Yoğun değil mi; hepsi geri geldi. Bir rüzgâr esiyor. Kutsal bir rüzgâr. Tazeleyen bir rüzgâr. Beklediğiniz rüzgâr. Hissetmiyor musunuz?

Sevgililer kapatıyoruz. Hoşça kal demeden. Eğer burada gerçekten neler olduğunu anlıyorsanız, sizlerin de ölümsüz olduğunuzu anlayacaksınız.  Ruh asla yaratılmadı, O hep vardı. Hiç yok olmadı, O hep vardı. Ruh aynen hayat döngüsü gibidir. Başlangıcı yoktur sonu yoktur. Partnerim buradan ayrıldığında sadece kendi, bedeni ve ismi gidecek. Ama Kryon’un özü ve bu basitçe meleksi bir özdür, sizi seven özü kalacak. Asla gitmedi, asla gelmedi de, hep buradaydı. İşte ailenin güzelliği bu, hissedebiliyor musunuz? Kaybettiğinizi düşündüğünüz insanlar bile hala burada. Onlar hala burada. Tazeleyen bir rüzgâr eserken. Bilgece. Sizin için onun içinde bilgi var. Eğer isterseniz. Özgür seçim hala gerekli. Ama zaten siz ona sahipsiniz ve buna hazırsınız ve bunun için çalışıyorsunuz, biliyorum.

Sevgililer. Hoşça kal yok, biz böyle bir şeyi kabul de etmeyeceğiz. Hayatın döngüsünde bir seviyede siz her zaman hayattasınız, yaşıyorsunuz. Siz benim ailemsiniz. Siz birbirinizin ailesisiniz. Buradan ayrıldığınızda hangi renk ışıkla parlayacaksınız, konuşmadığınız kişilere karşı? Eski enerji gidiyor artık. Gelecek için yolu gösteren ışık olun. Ve şefkatle başlayın.

Ben Kryon, insanlığa âşığım.

Hoşça kal demiyorum.

Ve de öyledir.

 

Semineri banttan dinlemek isteyenler için: